Vragen aan raadsleden betreffende Feyenoord City

Omdat niet alleen Feyenoord betrokken is bij Feyenoord City, maar ook de gemeente, heb ik een soortgelijke vragenlijst opgesteld die je aan raadsleden kan sturen. Ook nu: voeg gerust dingen toe, maar blijf beleefd. De oppositiepartijen zijn al tegen dit plan, dus het is vooral zaak om de coalitiepartijen berichten te sturen. Zij hebben op geen enkele manier blijk gegeven van het voornemen om echt kritisch naar dit dossier te kijken. Wellicht dat ze door onze massale vragen wel moeten.

Stuur het als mail naar: info@griffie.rotterdam.nl

Of stuur een brief naar:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Download het bestand of kopieer onderstaande tekst:

Geachte leden van de raad,

Op 28 april jongstleden is Feyenoord akkoord gegaan met de business case van Feyenoord City. Dit heeft ook zijn weerslag op de financiering en daarmee dus ook op de rol van de gemeente. Het nieuws roept echter een aantal vragen op.

De belangrijkste vragen hebben te maken met het bedrag van 25,4 miljoen euro. Dit is het bedrag dat Feyenoord als ‘performance fee’ zou ontvangen als tegenprestatie voor de verhuizing van de Kuip naar Feyenoord City. 

 1. Feyenoord geeft aan dat de business case realistisch is. Hier heb ik echter bedenkingen bij. Te beginnen bij de business seats en business units. Om die 25,4 miljoen euro te krijgen, moet hieruit een omzet worden gehaald van 37 miljoen euro. Volgens het rapport van de ISG van april 2020 is dit realistisch, maar op basis waarvan? 
  Ter vergelijking: in het voor hen – helaas – zeer succesvolle seizoen 2018/2019 haalde Ajax uit business seats en units in totaal 14,1 miljoen euro (bron 1 (pagina 33)). Let wel: Ajax werd dat jaar kampioen, won de beker en haalde de halve finale van de Champions League. Hoewel er in Feyenoord City ongetwijfeld net iets meer business seats en units geplaatst worden, is het verschil van 14,1 miljoen in een heel goed seizoen voor onze rivaal naar 37 miljoen structureel bij ons heel groot. Hoe verklaart u dit verschil en waar haalt u het vertrouwen vandaan dat dit verschil realistisch is? Zeker gezien het feit dat de zakelijke plaatsen momenteel niet uitverkocht zijn en dit ook voor corona niet het geval was. 
 2. Om de 25,4 miljoen euro per jaar te ontvangen, moet Feyenoord 24 wedstrijden spelen. Oftewel: Feyenoord moet de groepsfase van een Europees toernooi halen. Feyenoord begroot – met de financiële malaise als gevolg van 2007 in het achterhoofd – nooit Europees voetbal, zodat een slecht jaar niet per se financiële problemen oplevert. Hoe valt dat te rijmen met de keuze om structureel uit te gaan van 24 wedstrijden per jaar? Is de gemeente zich ervan bewust dat dit – gezien de sportieve prestaties van de afgelopen tien jaar, met slechts vier keer een deelname aan een Europese groepsfase – vrij ruim begroot is? En is de gemeente zich bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt? 
 3. Los van het aantal wedstrijden, wordt ook uitgegaan van een bezoekersaantal dan wel van een bezettingsgraad. Door akkoord te gaan met de business case, geeft u aan dat dit een realistisch getal/percentage is. Hoewel er momenteel – en ook voor corona – geen wachtrij is voor de seizoenkaarten in de Kuip en er in het seizoen 2019/2020 alleen een volle Kuip was tegen Willem II (zelfs PSV-thuis werd niet uitverkocht), gaat Feyenoord City uit van een toename van 5.100 seizoenkaarten en een gemiddeld bezoekersaantal van 50.000. Op basis waarvan is dit aantal tot stand gekomen en waarom acht u dit realistisch? Bent u zich daarnaast bewust van de risico’s die het met zich meebrengt als deze aantallen niet gehaald worden?
 4. Belangrijker nog: is hierbij gekeken naar de onvrede onder veel supporters? Hoewel er absoluut ook mensen enthousiast zijn over Feyenoord City, zijn er zeker duizenden supporters heel negatief. Zij dreigen hun seizoenkaarten niet te verlengen. Is daar rekening mee gehouden? Waar komen al die extra seizoenkaarten vandaan en klopt dat aantal nog steeds als er daadwerkelijk seizoenkaarthouders afhaken? Heeft u in uw onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan rekening gehouden met deze feiten? Of is dit überhaupt niet meegenomen in het onderzoek? Feyenoord, Feyenoord City en de gemeente geven tot nu toe geen inzage in de onderliggende rapporten. Waarom niet? Het lijkt er namelijk op dat hier de onderbouwing voor bovenstaande vraag in besloten moet liggen.
 5. Om Feyenoord City te verkopen, werd altijd gezegd dat ‘de unieke Kuip-sfeer’ meegenomen zal worden naar Feyenoord City. Wanneer het gaat over die Kuip-sfeer, wordt altijd gesproken over de fanatieke aanhang die dicht op het veld zit. Het seatingplan wordt niet openbaar gemaakt, maar inmiddels lijkt duidelijk te zijn dat de plaatsen dicht op het veld in Feyenoord City in een duurder segment vallen. Kunt u dit bevestigen? Mocht het inderdaad kloppen: in hoeverre is er dan nog sprake van ‘de unieke Kuip-sfeer’ als de fanatieke aanhang op een totaal andere plek zit? En begrijpt u dat dit ook voor onvrede kan zorgen en zelfs voor supporters die afhaken en dat ook dit weer risico’s met zich meebrengt voor de financiering? 
 6. In combinatie met Feyenoord City is er ook sprake van een mobiliteitsplan. Bent u zich ervan bewust dat veel supporters die op afstand wonen hier helemaal niet op zitten te wachten? Mensen die nu al een halve dag onderweg zijn om hun club te kunnen zien spelen, willen geen combi-regelingen hebben voor thuiswedstrijden. Die willen niet verplicht langer blijven plakken na een nederlaag, omdat de begrote horeca-inkomsten nog niet gehaald zijn. Is er vanuit de gemeente rekening gehouden met het feit dat veel supporters niet uit Rotterdam komen en dat zij daarom de nadelen zullen ondervinden van het mobiliteitsplan? Is de gemeente zich daarop aansluitend bewust van het feit dat dit supporters kan doen laten afhaken en is er rekening gehouden met de financiële risico’s die dit met zich meebrengt?
 7. Om de 25 miljoen te halen, moet er vanuit de horeca van Feyenoord City 36,1 miljoen worden gehaald. Daarvoor is de aanwezigheid van een Legioen-zaal en/of een supportershome cruciaal. Zonder wordt het erg lastig om dat begrote aantal te halen. Klopt het bericht van De Feijenoorder aan supporters van 24 april jongstleden waarin staat dat Feyenoord niet wil bevestigen of er in Feyenoord City ruimte is voor een Legioen-zaal en/of supportershome? Indien dit klopt: bent u zich ervan bewust dat het moeilijker wordt om de begrote horeca-omzet te halen als deze ruimtes niet aanwezig zijn? Wat gaat de gemeente doen om hier een bijdrage aan te leveren, zodat die inkomsten wel gehaald kunnen worden?
 8. Om de eerder aangehaalde 25 miljoen te halen, moet er sprake zijn van 150.000 bezoekers van de stadion tour. Bent u zich ervan bewust dat dit neerkomt op 410 afnemer van een stadion tour per dag, elke dag? Heeft u in het onderzoek naar de haalbarheid van dit plan gekeken naar het aantal mensen dat momenteel in de Kuip een tour volgt en hoe verklaart u dat dit verschil realistisch is? Bent u zich daarnaast bewust van de financiële risico’s die het met zich meebrengt als de gewenste aantallen onrealistisch blijken te zijn?
 9. De noodzaak voor een verbetering van de wijk is bekend en ook de noodzaak voor het bouwen van nieuwe woningen onderschrijf ik. Is er bij het onderzoek naar dit plan rekening gehouden met een scenario waarin er wel gebiedsontwikkeling plaatsvindt, maar zonder nieuw stadion? Zo ja, waarom is dit afgeschoten? Heeft u alle eerder genoemde punten daarin meegenomen? Mocht dit namelijk niet het geval zijn, dan is er sprake van goede bedoelingen, maar ook van onzorgvuldigheid. Het plan Feyenoord City valt of staat qua stadion met de business case. Als alle voorgaande bezwaren niet zijn meegenomen, kunt u dan in alle eerlijkheid zeggen dat er sprake is van een realistisch plan?
 10. Tot slot staat in het Investeringsmemorandum dat Feyenoord ‘investeert in het behoud van het Legioen’ (bladzijde 63, paragraaf 5.4.2.1). Ook bij dit nieuws worden ‘de onderliggende rapporten’ niet openbaar gemaakt. Als Feyenoord investeert in het behoud van het Legioen, bent u het dan met mij eens dat Feyenoord er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat de supporters worden meegenomen in de planvorming van Feyenoord City? Er zijn echter een hoop documenten geheim. Wanneer kunnen we bijvoorbeeld het seatingplan inzien? In hoeverre neemt u de mening van De Feijenoorder hierin mee? Zij hebben de leden een mail gestuurd waaruit namelijk blijkt dat Feyenoord weinig moeite doet om het Legioen te overtuigen van het waarom van Feyenoord City, laat staan dat Feyenoord ‘investeert in het behoud van het Legioen’. 

Bent u het met mij eens dat het stadion Feyenoord City alleen kans van slagen heeft als Feyenoord erin slaagt om supporters ook mee te nemen naar het nieuwe stadion? Hoe wil de gemeente hieraan bijdragen?

Hopelijk wilt u de moeite nemen om deze vragen te beantwoorden. Dat is ook in uw belang, want daarmee kunt u het draagvlak voor Feyenoord City vergroten. Als het plan goed in elkaar steekt en als al deze bezwaren ongegrond blijken te zijn en u kunt dat aantonen, dan zal geen Feyenoorder hier tegen zijn. Dat er zoveel vragen te stellen zijn – en dat ik het hierbij nog niet eens heb gehad over de bouwkosten en de nu al half aangekondigde versoberingen op het ontwerp – moet toch te denken geven. 

Hopelijk blijken de zorgen niet nodig te zijn. Daarvoor zou ik graag een inhoudelijke onderbouwing zien. Soortgelijke vragen heb ik ook gesteld aan Feyenoord City en aan Feyenoord, maar aangezien het wat betreft communicatie naar de supporters nogal eens te wensen over laat, benader ik ook u.

U kunt reageren door een brief te sturen naar <vul hier je adres in> of door een mail te sturen naar <vul hier je mailadres in>. Ik wacht uw antwoord af.

Met vriendelijke groet,

<vul hier je naam in>

Bronnen:

Bron 1: https://www.ajax.nl/media/eqyb1w1m/30-09-2019-ajax-jaarverslag-2018-2019-def.pdf (pagina 33)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: