Vragen aan Feyenoord betreffende Feyenoord City

Gisteren (28 april 2021) kwam Feyenoord met het bericht dat het akkoord is met de business case van Feyenoord City. Waar het eerst een harde eis was dat Feyenoord elk jaar 25 miljoen zou krijgen om in het nieuwe stadion te spelen, heeft Feyenoord die eis nu laten vallen. Er is de hoop op 25,4 miljoen met een kleine groeimogelijkheid, maar het is ook heel goed mogelijk dat Feyenoord slechts 17 miljoen krijgt om de geliefde Kuip te verlaten voor Feyenoord City. Waarom is die harde eis ineens geen harde eis meer? Hoe realistisch is de business case? Het zijn vragen waar ik graag antwoord op wil voordat ik mijn seizoenkaart verleng.

Zo zijn er nog veel meer vragen, onder andere over de bouwkosten en over de haalbaarheid van het aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor Feyenoord. Ik heb me echter gericht op de zaken die Feyenoord echt aangaan. Het probleem: ik weet dat Feyenoord zelden transparant is. Kritische vragen van fans worden vaak genegeerd. Vandaag heb ik drie brieven op de post gedaan. Eentje voor algemeen directeur Mark Koevermans, eentje voor financieel directeur Pieter Smorenburg en eentje voor commercieel directeur Joris van Dijk. Die brieven deel ik hieronder.

Waarom? Omdat ik hoop dat anderen dezelfde vragen stellen. De Super League is door de macht van de massa binnen twee dagen verworpen. De macht van het Legioen kan wellicht eindelijk eens antwoorden opleveren op deze cruciale vragen. Voel je vrij om dingen aan te passen en let erop dat je je eigen gegevens toevoegt voordat je het verstuurt. De brieven vind je hieronder:

Stuur je brief naar:
Postbus 9635 t.a.v. Mark Koevermans
3007 AP Rotterdam

Postbus 9635 t.a.v. Pieter Smorenburg
3007 AP Rotterdam

Postbus 9635 t.a.v. Joris van Dijk
3007 AP Rotterdam

Geen zin in postzegels plakken? Stuur de onderstaande tekst (met eventuele aanpassingen) dan door via het contactformulier van Feyenoord: https://vragen.feyenoord.nl/reactieformulier&nodeId=373
De reactie zal zijn dat Feyenoord er niet over gaat en het komt terecht bij Tickets en Service en die kunnen er weinig aan doen, maar als het stadion zelf geen antwoord geeft op vragen, moet op een gegeven moment bij Feyenoord het signaal helder zijn dat ze klanten dreigen te verliezen.

Dus: gebruik de voorbeeldbrief en stuur die op wat voor manier dan ook op naar Feyenoord. Voeg vooral vragen toe als je die hebt, maar blijf alsjeblieft wel beleefd. Elk scheldwoord en elke verwensing geeft hen een stok om ons mee te slaan. Het zal het argument zijn om kritische vragen af te doen als ‘dom gescheld’ en ons weg te zetten als ‘mensen die alleen vanuit emotie denken’. Dat zijn we niet. Juist vanuit de ratio zijn er zoveel vragen bij dit plan. Stel ze en doe dat massaal. Wellicht krijgen we dan eindelijk antwoorden.

Brief:

Geachte heer Koevermans,

Op 28 april jongstleden is Feyenoord akkoord gegaan met de business case van Feyenoord City. Aangezien de club predikt een open en transparante club te willen zijn, heb ik enkele vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Binnenkort moet ik namelijk bepalen of ik weer een seizoenkaart aanschaf en om die keuze te maken, wil ik weten of mijn geliefde club daadwerkelijk transparant wil zijn of dat er sprake is van ‘geen daden, maar woorden’.  

De belangrijkste vragen hebben te maken met het bedrag van 25,4 miljoen euro. Dit is het bedrag dat Feyenoord als ‘performance fee’ zou ontvangen als tegenprestatie voor de verhuizing van de Kuip naar Feyenoord City. Door een akkoord te geven op de business case, geeft Feyenoord aan dat hier sprake is van een realistisch plan. Dat roept bij mij de volgende vragen op:

 1. Eerder zei u dat Feyenoord alleen akkoord zou gaan als er sprake zou zijn van een garantie van 25 miljoen (bron 1). Waarom bent u nu akkoord gegaan met een business case waarin geen sprake is van een dergelijke garantie? Wat heeft u doen besluiten om de eerder gemaakte belofte te breken?
 2. De haalbaarheid van de business case kan een reden zijn geweest, maar daar valt ook het een en ander op aan te merken als het gaat om het realistische gehalte. Te beginnen bij de business seats en business units. Om die 25,4 miljoen euro te krijgen, moet hieruit een omzet worden gehaald van 37 miljoen euro. Volgens het rapport van de ISG van april 2020 is dit realistisch, maar op basis waarvan? 
  Ter vergelijking: in het voor hen – helaas – zeer succesvolle seizoen 2018/2019 haalde Ajax uit business seats en units in totaal 14,1 miljoen euro (bron 2 (pagina 33)). Let wel: Ajax werd dat jaar kampioen, won de beker en haalde de halve finale van de Champions League. Hoewel er in Feyenoord City ongetwijfeld net iets meer business seats en units geplaatst worden, is het verschil van 14,1 miljoen in een heel goed seizoen voor onze rivaal naar 37 miljoen structureel bij ons heel groot. Hoe verklaart u dit verschil en waar haalt u het vertrouwen vandaan dat dit verschil realistisch is? Zeker gezien het feit dat de zakelijke plaatsen momenteel niet uitverkocht zijn en dit ook voor corona niet het geval was. 
  Stel dat Feyenoord City minder inkomsten uit de business seats en units haalt, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 3. Om de 25,4 miljoen euro per jaar te ontvangen, moet Feyenoord 24 wedstrijden spelen. Oftewel: Feyenoord moet de groepsfase van een Europees toernooi halen. Feyenoord begroot – met de financiële malaise als gevolg van 2007 in het achterhoofd – nooit Europees voetbal, zodat een slecht jaar niet per se financiële problemen oplevert. Hoe valt dat te rijmen met de keuze om structureel uit te gaan van 24 wedstrijden per jaar? 
  Stel dat Feyenoord geen Europees voetbal haalt, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 4. Los van het aantal wedstrijden, wordt ook uitgegaan van een bezoekersaantal dan wel van een bezettingsgraad. Door akkoord te gaan met de business case, geeft u aan dat dit een realistisch getal/percentage is. Hoewel er momenteel – en ook voor corona – geen wachtrij is voor de seizoenkaarten in de Kuip en er in het seizoen 2019/2020 alleen een volle Kuip was tegen Willem II (zelfs PSV-thuis werd niet uitverkocht), gaat Feyenoord City uit van een toename van 5.100 seizoenkaarten en een gemiddeld bezoekersaantal van 50.000. Op basis waarvan is dit aantal tot stand gekomen en waarom acht u dit realistisch? 
  Stel dat het aantal nieuw verkochte seizoenkaarten tegenvalt, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 5. Belangrijker nog: is hierbij gekeken naar de onvrede onder veel supporters? Hoewel er absoluut ook mensen enthousiast zijn over Feyenoord City, zijn er zeker duizenden supporters heel negatief. Zij dreigen hun seizoenkaarten niet te verlengen. Is daar rekening mee gehouden? Waar komen al die extra seizoenkaarten vandaan en klopt dat aantal nog steeds als er daadwerkelijk seizoenkaarthouders afhaken? 
  Stel dat die onvrede zorgt voor supporters die afhaken, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 6. Om Feyenoord City te verkopen, werd altijd gezegd dat ‘de unieke Kuip-sfeer’ meegenomen zal worden naar Feyenoord City. Wanneer het gaat over die Kuip-sfeer, wordt altijd gesproken over de fanatieke aanhang die dicht op het veld zit. Het seatingplan wordt niet openbaar gemaakt, maar inmiddels lijkt duidelijk te zijn dat de plaatsen dicht op het veld in Feyenoord City in een duurder segment vallen. Kunt u dit bevestigen? Mocht het inderdaad kloppen: in hoeverre is er dan nog sprake van ‘de unieke Kuip-sfeer’ als de fanatieke aanhang op een totaal andere plek zit? En begrijpt u dat dit ook voor onvrede kan zorgen en zelfs voor supporters die afhaken? 
  Stel dat het verdwijnen van die unieke Kuip-sfeer zorgt voor meer afhakers, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 7. In combinatie met Feyenoord City is er ook sprake van een mobiliteitsplan. Bent u zich ervan bewust dat veel supporters die op afstand wonen hier helemaal niet op zitten te wachten? Mensen die nu al een halve dag onderweg zijn om hun club te kunnen zien spelen, willen geen combi-regelingen hebben voor thuiswedstrijden. Die willen niet verplicht langer blijven plakken na een nederlaag, omdat de begrote horeca-inkomsten nog niet gehaald zijn. 
  Stel dat supporters die van ver moeten komen uit onvrede voor het mobiliteitsplan afhaken, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 8. Om de – door u geëiste – 25 miljoen te halen, moet er vanuit de horeca van Feyenoord City 36,1 miljoen worden gehaald. Daarvoor is de aanwezigheid van een Legioen-zaal en/of een supportershome cruciaal. Zonder wordt het erg lastig om dat begrote aantal te halen. Klopt het bericht van De Feijenoorder aan supporters van 24 april jongstleden waarin staat dat Feyenoord niet wil bevestigen of er in Feyenoord City ruimte is voor een Legioen-zaal en/of supportershome? Indien dit klopt: bent u zich ervan bewust dat het moeilijker wordt om de begrote horeca-omzet te halen als deze ruimtes niet aanwezig zijn? 
  Stel dat de horeca-omzet tegenvalt, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 9. Om de – door u geëiste – 25 miljoen te halen, moet er sprake zijn van 150.000 bezoekers van de stadion tour. Bent u zich ervan bewust dat dit neerkomt op 410 afnemer van een stadion tour per dag, elke dag? Hoeveel zijn dat er momenteel in de Kuip en hoe verklaart u dat dit verschil realistisch is? 
  Stel dat er minder mensen op een stadion tour afkomen, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij weer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?
 10. Tot slot staat in het Investeringsmemorandum dat Feyenoord ‘investeert in het behoud van het Legioen’ (bladzijde 63, paragraaf 5.4.2.1). Op welke manier doet Feyenoord dat en waarom zien zoveel supporters daar zo weinig van terug? Waarom wordt de beloofde transparantie niet gegeven? Ook bij dit nieuws worden ‘de onderliggende rapporten’ niet openbaar gemaakt. Als Feyenoord investeert in het behoud van het Legioen, bent u het dan met mij eens dat Feyenoord er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat de supporters worden meegenomen in de planvorming van Feyenoord City? Welke verbeteringen rondom de communicatie kunt u beloven?
  Wanneer kunnen we het seatingplan inzien? In hoeverre neemt u de mening van De Feijenoorder hierin mee? Zij hebben de leden een mail gestuurd waaruit namelijk blijkt dat Feyenoord weinig moeite doet om het Legioen te overtuigen van het waarom van Feyenoord City, laat staan dat Feyenoord ‘investeert in het behoud van het Legioen’. Als Feyenoord niet investeert in het behoud van het Legioen en daardoor supporters uit onvrede afhaken, bent u zich er dan van bewust dat er dus helemaal geen sprake is van een gegarandeerd bedrag van 25,4 miljoen? Wat mij voor de allerlaatste keer terugbrengt bij de eerdere vraag: waarom bent u akkoord gegaan als de eis op een garantie niet kan worden nagekomen door Feyenoord City?

Hopelijk wilt u de moeite nemen om deze vragen te beantwoorden. Dat is ook in uw belang, want daarmee kunt u het draagvlak voor Feyenoord City vergroten. Tenzij de antwoorden natuurlijk negatief uitvallen, maar dan zou u er vast niet akkoord mee zijn gegaan. 

U kunt reageren door een brief te sturen naar <vul hier je adres in> of door een mail te sturen naar <vul hier je mailadres in>. Mijn relatienummer bij de club is <vul hier je relatienummer in>.

Ik wacht uw antwoord af alvorens ik kan besluiten of ik ook volgend jaar een seizoenkaart neem bij mijn geliefde Feyenoord.

Met vriendelijke groet,

<vul hier je naam in>

Bronnen:

Bron 1: https://www.fr12.nl/nieuws/52630-feyenoord-wil-eigenaar-worden-welk-stadion-we-dan-ook-spelen.html

Bron 2: https://www.ajax.nl/media/eqyb1w1m/30-09-2019-ajax-jaarverslag-2018-2019-def.pdf (pagina 33)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: